Skrócone zasady promocji “BLACK FRIDAY Arton” REGULAMIN

Skrócone zasady promocji “BLACK FRIDAY Arton” REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą “BLACK FRIDAY Arton” (,,Promocja”) jest firma Arton Stusio sp.j. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 3f. 
2. Miejscem Promocji: Sklep Arton w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 3f oraz w Piotrkowie Tryb. przy ul. Kobyłeckiego 2
3. Promocja dotyczy trzech grup produktowych. 
3.1 Wszystkie klocki Lego – rabat -40%
3.2 Wszystkie kalendarze książkowe – rabat -50%
3.3 Wszystkie produkty wymienione jako „8 hitów po 8 zł”
4. Cena zawarta w Promocji dotycząca produktów wskazanych w p. Pkt 3.1 jest ceną netto.
5. Rabaty dotyczące produktów  zawartych w p. Pkt 3.2 nie dotyczą rabatu na usługę nadruku czy znakowania kalendarzy
6. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać. 
10. Promocja “BLACK FRIDAY Arton” obowiązuje od dnia 29.11.2019 r. do 30.11.2019 
11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu 
12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem arton.com.pl
13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2019 roku. 
Pabianice 28.11.2019 r.

Kontakt

42 213 06 40

pon. - pt. w godz 8.00 - 18.00

sobota w godz 9.00 - 14.00

info@arton.com.pl