Blog

Promocja na papier ksero

Do końca grudnia 2021* zrób dowolne zakupy za:
200 zł
a papier ksero otrzymasz w cenie 11,99**
zrób Dowolne zakupy za:
400 zł
a papier ksero otrzymasz w cenie 10,99**

Oferta dostępna w salonie sprzedaży
Podane ceny są cenami netto

*oferta ważna do końca grudnia 2021 lub do wyczerpania zapasu
**Maksymalna ilość papieru w cenie promocyjnej to 25 ryz na każde zakupy

Zasady i regulamin konkursu plastycznego „MOJA MAMA”

KONKURS PLASTYCZNY
pt. „MOJA MAMA”

Konkurs przewidziany dla trzech kategorii wiekowych:

Kat. 1 Dzieci w wieku przedszkolnym i klasy „0”

Kat. 2 Dzieci z klas I-III

Kat. 3 Dzieci z klas IV-VIII

Nagrody:

W każdej kategorii wiekowej przewidziane są 3 nagrody:

Kat. 1

I miejsce                Plecak

II miejsce               Piórnik z wyposażeniem

III miejsce             Worek + piórnik saszetka

Kat. 2

I miejsce                smartwatch

II miejsce               Głośnik Bluetooth

III miejsce             Ręcznik plażowy + piórnik saszetka

Kat. 3

I miejsce                Dron

II miejsce               myszka bezprzewodowa

III miejsce             Zestaw Cienkopisów + Worek

Dodatkowo nagrody niespodzianki dla wyróżnionych uczestników.

Zasady:

 1. Kup w kwietniu lub maju w Artonie dowolne kredki, farby, pastele. Zachowaj paragon.
 2. Namaluj rysunek przedstawiający Twoją Mamę. Format pracy A4.
 3. Zatytułuj pracę imieniem Mamy 🙂
 4. Udostępnij na swoim profilu post konkursowy.
 5. Dostarcz podpisaną imieniem i nazwiskiem pracę do sklepu Arton ul. Kobyłeckiego 2, 97-300 Piotrków Tryb. do dnia 26.05.2021r.
 6. Podpisz regulamin i zgodę na prezentację pracy.

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest firma Arton Stusio Sp.J
 • Konkurs rozpoczyna się 04.05.2021r. i trwać będzie do 26.05.2021r.
  • Temat prac konkursowych brzmi: „MOJA MAMA” – namaluj rysunek przedstawiający Twoją Mamę.
  • W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkoli w Piotrkowie Trybunalskim oraz powiecie piotrkowskim.
  • Konkurs przewidziany dla trzech kategorii wiekowych:
   • Kat. 1             Dzieci w wieku przedszkolnym i klasy „0”
   • Kat. 2             Dzieci z klas I-III          
   • Kat. 3             Dzieci z klas IV-VIII

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy przynieść do sklepu Arton (Kobyłeckiego 2, obok Medyka) do dnia 26.05.2021r.
 2. Składając pracę w sklepie Arton należy okazać paragon informujący o zakupie w salonie Arton ul. Kobyłeckiego 2 97-300 Piotrków Trybunalski, w kwietniu dowolnych kredek, farb bądź pasteli.
 3. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną na płasko kredkami, farbami bądź pastelami. Format A4
 4. Temat pracy: „MOJA MAMA” – namaluj rysunek przedstawiający Twoją Mamę.
 5. Pracę należy podpisać imieniem Mamy.
 6. Należy na swoim profilu facebookowym udostepnić post konkursowy.
 7. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 8. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 9. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 10. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły oraz nr tel. kontaktowego do opiekuna.
 11. Składając pracę w sklepie Arton należy podpisać regulamin i zodę na prezentację pracy.
 12. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 13. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Arton oraz ich rodziny.
 14. Zgloszenie pracy do konkursu jest równoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 15. Po zakończeniu konkursu prace nie zostają zwracane autorom.

Wyniki konkursu i nagrody.

Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. W skład jury wejdą wybrani pracownicy firmy Arton.

Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające imiona i nazwiska zwycięzców na naszym facebookowym profilu – Arton – Biuro Szkoła Zabawa – Piotrków Trybunalski do dnia 10.06.2021 r.

Nagrody konkursowe:

W każdej kategorii wiekowej przewidziane są 3 nagrody:

Kat. 1

I miejsce                   Plecak

II miejsce                  Piórnik z wyposażeniem

III miejsce                Worek + piórnik saszetka

Kat. 2

I miejsce                   smartwatch

II miejsce                  Głośnik Bluetooth

III miejsce                Ręcznik plażowy + piórnik saszetka

Kat. 3

I miejsce                   Dron

II miejsce                  myszka bezprzewodowa

III miejsce                Zestaw Cienkopisów + Worek

Dodatkowo nagrody niespodzianki dla wyróżnionych uczestników.

Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

Autorzy zgadzają się na publikowanie prac na naszym profilu na facebooku oraz w celach reklamowych firmy Arton.

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 2. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
 3. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.

black-friday-2894130_640

Skrócone zasady promocji “BLACK FRIDAY Arton” REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą “BLACK FRIDAY Arton” (,,Promocja”) jest firma Arton Stusio sp.j. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 3f. 
2. Miejscem Promocji: Sklep Arton w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 3f oraz w Piotrkowie Tryb. przy ul. Kobyłeckiego 2
3. Promocja dotyczy trzech grup produktowych. 
3.1 Wszystkie klocki Lego – rabat -40%
3.2 Wszystkie kalendarze książkowe – rabat -50%
3.3 Wszystkie produkty wymienione jako „8 hitów po 8 zł”
4. Cena zawarta w Promocji dotycząca produktów wskazanych w p. Pkt 3.1 jest ceną netto.
5. Rabaty dotyczące produktów zawartych w p. Pkt 3.2 nie dotyczą rabatu na usługę nadruku czy znakowania kalendarzy
6. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać. 
10. Promocja “BLACK FRIDAY Arton” obowiązuje od dnia 29.11.2019 r. do 30.11.2019 
11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu 
12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem arton.com.pl
13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2019 roku. 
Pabianice 28.11.2019 r.

crayon-2162075_1280

REGULAMIN WIELKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJE WSPOMNIENIE Z WAKACJI”

Organizatorem konkursu jest firma Arton Stusio Sp.J
Konkurs rozpoczyna się 19.06.2019 i trwać będzie do 7.09.2019
Temat prac konkursowych brzmi: „MOJE WSPOMNIENIE Z WAKACJI” - namaluj rysunek przedstawiający najpiękniejsze chwile Wakacji 2019.
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkoli w Piotrkowie Trybunalskim oraz powiecie piotrkowskim.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

Prace konkursowe należy przynieść do sklepu Arton (Kobyłeckiego 2, obok Medyka) do dnia 7.09.2019.

Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. 
Temat pracy: „MOJE WSPOMNIENIE Z WAKACJI” - namaluj rysunek przedstawiający najpiękniejsze chwile Wakacji 2019.
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły.
Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Arton oraz ich rodziny.

Wyniki konkursu i nagrody.

Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. W skład jury wejdą wybrani pracownicy firmy Arton.
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające imiona i nazwiska zwycięzców na naszym facebookowym profilu - Arton - Biuro Szkoła Zabawa - Piotrków Trybunalski do dnia 15.09.2019

Nagrody konkursowe:

1 miejsce – bon o wartości 300zł dla uczestnika oraz bon o wartości 300 zł dla jego klasy
2 miejsce – bon o wartości 200zł dla uczestnika oraz bon o wartości 200 zł dla jego klasy
3 miejsce – bon o wartości 100zł dla uczestnika oraz bon o wartości 100 zł dla jego klasy
Dodatkowo 100 prac zostanie nagrodzonych wyprawkami szkolnymi.

Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

Autorzy zgadzają się na publikowanie prac na naszym profilu na facebooku oraz w celach reklamowych firmy Arton.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.

konkurs_majowka

KONKURS MAJÓWKOWY

Z okazji zbliżającej się majówki mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania są bony do wykorzystania w naszym salonie!

Wystarczy, że polubisz nasz profil – Arton – Biuro Szkoła Zabawa – Piotrków Trybunalski, a także udostępnisz i polajkujesz ten filmik

Do wygrania:

1 bon o wartości 100zł do wykorzystania na dowolny asortyment

3 bony o wartości 70zł do wykorzystania na dowolny asortyment

4 bony o wartości 50zł do wykorzystania na dowolny asortyment

Konkurs kończy się 5.05 o godzinie 20:00.

Ogłoszenie wyników losowania – 7.05

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Regulamin konkursu znajdziesz tutaj

wyniki

WYNIKI KONKURSU

PABIANICE

Konsola PlayStation 4 SLIM 500 GB
Kamila Zatka
Niezbędnik młodego kibica
Rafał Nikiel
Wiolka Tomaszewska-Wichrowska
Dominika Konrad
Weronika Szporak
Milena Sysio
Plecak szkolny firmy HEAD (wybór jury)
Dominika Konrad
Weronika Szporak
Wiolka Tomaszewska-Wichrowska

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Konsola PlayStation 4 SLIM 500 GB
Karolina Kara
Niezbędnik młodego kibica
Barbara Kapuściak
Grażyna Frań
Gośka Zośka Marta Bednarek
Karolina Hanke
Aga Kapuściak
Plecak szkolny firmy HEAD (wybór jury)
Grażyna Frań
Barbara Kapuściak
Gośka Zośka Marta Bednarek

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy 🙂

baner_1200x628px

KONKURS „FILMOWY LIST DO ŚW. MIKOŁAJA”

Gotowi na świąteczny konkurs?
Nagrajcie film, w którym Wasze dziecko odpowiada na pytanie
„Co chciałbyś/chciałabyś dostać w prezencie od Mikołaja?”

i wygrajcie dla niego konsolę PLAYSTATION 4,
a dla jego szkoły/przedszkola Oczyszczacz Powietrza Fellowes!
Filmy umieszczajcie w komentarzach pod postem na naszym fb.
Wygrywa osoba, która uzbiera najwięcej reakcji.
Macie czas tylko do 16 grudnia do godz. 23:59, spieszcie się!
Dodatkowo przygotowaliśmy 8 nagród pocieszenia,
dla osób, które zajmą miejsca od 2 do 9
(pod względem liczby reakcji).
Dla osób, które podejdą do wyzwania w sposób kreatywny, przygotowaliśmy również 3 plecaki.
Tutaj nagrodzonych wybierze specjalne Jury.
Kamera, AKCJA!

Piotrków Trybunalski

a3

KONKURS ZAKOPANE!

Ruszamy z kolejnym konkursem!
Tym razem nagroda jest o wiele atrakcyjniejsza.
O konkursie usłyszycie również w Radio Piotrków.

a2

KONKURS PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego! W związku z otwarciem naszego nowego sklepu w Waszym mieście, przygotowaliśmy konkurs.
➡️Co zrobić, żeby wygrać jeden z dwóch poniższych zestawów? Należy:
✅Polubić nasz profil (jeśli jeszcze tego nie robisz).
✅Polubić ten post.
✅Napisać w komentarzu ZESTAW PLASTYCZNY lub ZESTAW KIBICA (w zależności od tego, który zestaw chcesz otrzymać).
Ze wszystkich zgłoszeń wybierzemy dwie osoby, które otrzymają wybraną przez siebie nagrodę.
🗓️Czas na zgłoszenia macie do piątku do 15.00!

a1

OTWARCIE NOWEGO SALONU!

Już 8.08 WIELKIE OTWARCIE!
Przyjdź i zobacz jakie promocje przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie!

asaaa

BONY

Za każde wydane 50zł otrzymasz 5zł !

Kontakt

42 213 06 40

pon. - pt. w godz 8.00 - 18.00

sobota w godz 9.00 - 14.00

info@arton.com.pl